Çevre Politikamız ?

Enda Süt Gıda

wave

Çevre Politikamız

Çevre ile ilgili tüm resmi talimat, kanun ve yönetmeliklere uyularak, ürün ve proseslerle ilgili projeler hazırlanırken çevresel etkiler dikkate alınarak kirliliği, kaynağında önlenmeye çalışmak.

Elektrik, yakıt ve su sarfiyatları gibi kaynakları azaltıcı tedbirler alarak, sürdürülebilir gelişme sağlamak. Faaliyetlerimiz sırasında oluşan katı, sıvı atıklarımızı azaltıcı önlemler almak, tekrar kullanım veya geri dönüşüm imkânlarını uygulamak.

Çevre konusunda başarıya ulaşmak için tüm çalışanlarımızı bilinçlendirmek ve bireysel sorumluluk kazandırmak için eğitimlere tabi tutmak.

Yerel resmi kuruluşlar, diğer sanayi kuruluşları ve tedarikçiler ile işbirliği sağlayarak çevre standartlarımızın hep birlikte yükseltilmesine çalışmak çevre politikamızdır.

“Güven üzerine kurduğumuz markamızın arkasındayız.”