İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

Enda Süt Gıda

wave

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili çalışmalarımızda iş yerindeki tüm çalışanlarımız ve çalışmalarımızdan etkilenebilecek diğer tüm kişilerin, sağlıklı, güvenli ve iyi şartlarda çalışmasını sağlayacak tüm yasal yükümlülükleri yerine getirmek, gerekli önlemleri almak

Üretimde kullanılan makine ve ekipmanlar çalışırlılığını, kullanım emniyetini sağlamak ve bakımlarını yapmak.

Temizlik ve hijyende kullanılan kimyasal ürünleri ve ekipmanlarının emniyetli bir şekilde kullanılmasını sağlamak ve sağlık riski gözlenmeyecek şekilde depolamak ve güvenliğinden emin olmak.

Tüm Çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri vermek, gerekli talimat ve prosedürleri uygulamak, güncelliğini sağlamak.

İşletmede tüm çalışanların İş Sağlığı Güvenliği çalışmalarına aktif katkısı ile çalışmak, işletmede çalışan her birey yasal ve moral olarak diğer çalışanlara ve kendisine karşı sorumluluğu olduğunu unutmamak.

Enda Süt Gıda olarak tüm idari ve yönetimsel yükümlülükleri uygulamak için gerekli kaynakları sağlamak, işimizle ilgili gerekli risk analizlerini yapıp bunları yazılı hale getirip sürdürülebilirliğini sağlamak, gerekli durumlarda çalışmalarımızı gözden geçirip yenilemek, müşterilerimizden ve çalışanlarımızdan gelen yorum ve önerilerle İş Sağlığı Güvenliği çalışmalarımızı daha üst seviyelere taşımak, İş Sağlığı Güvenliği Politikamızdır.

“Güven üzerine kurduğumuz markamızın arkasındayız.”